TjenesterNettstedprosessen

Slik lager vi nettsteder

Alle kunder og alle nettsteder er forskjellige, men prosessen med å lage hvert enkelt nettsted har klare fellestrekk.

Innsiktsfase

Vi starter prosjektet med en innsiktsfase der vi samler statistikk, informasjon fra brukere og fra deg som kunde. I denne fasen planlegger vi også fremdrift og rollefordeling.

Dette gjør vi i innsiktsfasen:

 • Fastsetter rammene for dette prosjektet, lager en framdriftsplan og definerer roller.

 • Vi formulerer nettstedets mål og definerer målgrupper, i samsvar med firmaets mål.

 • Definerer brukeroppgaver og behov. Vi kartlegger hvilke oppgaver nettstedet skal løse for brukeren, sett i sammenheng med sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler.

 • Kartlegger behovet for teknisk funksjonalitet. Skal det være integrasjoner med andre systemer og tjenester avdekkes dette nå.

Vi spør ofte kunden om:

 • Tilgang til Google Analytics og eventuell annen besøksstatistikk

 • Brukerundersøkelser eller andre tilbakemeldinger fra brukere - enten tilbakemeldingene gjelder nettstedet, andre kommunikasjonskanaler eller merkevaren i seg selv.

 • Interne undersøkelser blant de ansatte.

 • Profilmanual og annen informasjon om merkevaren.

 • Eksisterende innhold – tekst, fotografi, video og annet rikt innhold.

 • Login til eksisterende nettsted og eventuelt andre systemer som blir berørt av et nytt nettsted.

Dersom vi ser et behov for å skaffe mer informasjon, som brukerundersøkelser eller lignende, diskuterer vi det med kunden i denne fasen.

Produksjonsfase

Når vi har etablert et fundament for prosjektet starter produksjonsfasen. Vi arbeider delvis overlappende med innhold, design og teknisk utvikling, men i hovedsak kommer innhold først, deretter design og til slutt teknisk utvikling. En disposisjon for innholdet er alltid på plass før annet produksjonsarbeid begynner. 

Arbeidsmåten skal ivareta både kravet til kvalitet og effektiv gjennomføring. 

Dette gjør vi i produksjonsfasen:

 • Vi lager disposisjon og prioritering av innhold. Resultatet blir best hvis vi ikke bare har god oversikt over hvilket innhold som skal publiseres på nettstedet, men også hvilket innhold som er det viktigste å løfte fram.

 • Vi tilrettelegger innhold for publisering på nett.

 • Vi lager en prototype for å hjelpe deg å vurdere innhold, design og funksjonalitet i sammenheng.

 • Vi tilrettelegger redaktørverktøyet som dere skal bruke til å redigere innhold.

 • Vi ferdigstiller visuelt design, interaksjonsdesign og teknisk funksjonalitet.

 • Vi tester nettstedet på noen brukere og kjører nettstedet gjennom en rekke tekniske tester.

Vi spør ofte kunden om:

 • Å sette av tid til opplæring i redaktørverktøyet.

 • Å levere innhold og ta korrekturlesning.

 • Tilbakemeldinger på design og brukeropplevelse.

Panelet i Statamic - nordicpermedlaw.org
Nettsted for det internasjonale medisinsamarbeidet Nordic Permed Law – vist med redaktørverktøyet Statamic.

Lanseringsfase

Etter at innhold, design og teknisk funksjonalitet er på plass er det tid for optimalisering, kvalitetskontroll og teknisk testing.

Selve lansering kan gjøres på ulike måter. Det typiske er at hele det nye nettstedet erstatter det gamle på en bestemt dato, men i noen tilfeller er det hensiktsmessig å holde det gamle offentlig tilgjengelig i en overgangsfase. Noen ganger er det også fornuftig å lansere et nytt nettsted side for side eller seksjon for seksjon.

I lanseringsfasen lager vi gjerne en plan for hvordan nettstedet skal følges opp og videreutvikles.

Dette gjør vi i lanseringsfasen:

 • Vi finpusser innhold og design.

 • Tester brukeropplevelsen og teknisk rigg.

 • Vi optimaliserer for søkemotorer (SEO) og kontrollerer at maskiner kan lese siden (skjermlesere for blinde etc.)

 • Legger inn Google Analytics og nødvendige verktøy 

 • Vi håndterer selve lanseringsprosessen

Vi spør ofte kunden om:

 • Å sette av tid til å kvalitetssikre i forbindelse med lanseringen.

 • En gjennomgang noen uker etter lansering for å samle erfaringer og gjøre eventuelle korrigeringer.

Referansenettsteder

Når du trenger råd

Atle vet godt hva det innebærer å lage nettsteder – både som redaktør, tekstforfatter, designer og utvikler.

Relaterte artikler

Design

ETN Grafisk har en robust designavdeling med spesialkompetanse innenfor en rekke ulike designområder.
Les mer om design

Nettsteder

Vi utvikler nettsteder, nettbutikker og andre interaktive løsninger for store og små kunder.
Les mer om nettsteder

Designprosessen

Godt samarbeid mellom kunde og designer øker kvaliteten og reduserer kostnaden.
Les mer om designprosessen

Nyhetsbrev

ETN Grafisk leverer et kraftig verktøy som hjelper deg å drive effektiv kundekommunikasjon med e-post.
Les mer om nyhetsbrev