ReferanserDNV GL

Høy presisjon ved hjelp av store datamengder

Rapport - Big data management for the precise treatment of three patient groups

Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter. BigMed skal identifisere de viktigste flaskehalsene underveis. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og Forskingsrådet. 

Vi i ETN Grafisk har utarbeidet rapport, nettsted og implementert den visuelle identiteten for BigMed.

Nettstedet for BigMed på mobil
Lett å kontakte teamet bak BigMed via nettstedet
Prosjekter og publikasjoner blir fortløpende lagt ut på web
Oppslag på BigMed rapport som viser nøkkeltall
Innholdsfortegnelsen til BigMed rapport
Illustrative elementer i rapporten

Spesifikasjoner

Kunde
Tjeneste
Leveranse
Redaksjonell design
År
2018