ReferanserDNV GL

Høy presisjon ved hjelp av store datamengder

Rapport - Big data management for the precise treatment of three patient groups
Med enkle grafiske grep blir det lett å gjenkjenne BigMed

Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter. BigMed skal identifisere de viktigste flaskehalsene underveis. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og Forskingsrådet. 

Vi i ETN Grafisk har utarbeidet rapport, nettsted og implementert den visuelle identiteten for BigMed.

Nettstedet for BigMed på mobil
Lett å kontakte teamet bak BigMed via nettstedet
Prosjekter og publikasjoner blir fortløpende lagt ut på web
Oppslag på BigMed rapport som viser nøkkeltall
Oppslag med oversiktelig infografikk
Innholdsfortegnelsen til BigMed rapport
Innholdsfortegnelse med klare nivåforskjeller
Illustrative elementer i rapporten
Grafiske elementer frisker opp tekstsidene

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
DNV
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Levert nettsted
Oppdragsperiode
2018 - 2021