ReferanserDNV GL

Høy presisjon ved hjelp av store datamengder

Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter. BigMed skal identifisere de viktigste flaskehalsene underveis. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og Forskingsrådet. 

Vi i ETN Grafisk har utarbeidet rapport, nettsted og implementert den visuelle identiteten for BigMed.