Et perspektiv på 100 år, hver dag

Klima og miljø

Vi i ETN Grafisk arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensing fra egen virksomhet. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre økte klimaproblemer for kommende generasjoner. Fra 2019 er vår virksomhet klimanøytral. 

ETN Grafisk arbeider med å realisere FNs bærekraftmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi er sertifisert med ISO 14001 og Svanemerket og er medlem av returordningen Grønt Punkt.


Trykt i Norge

Vi har alle et ansvar for å bidra til norsk velferd og sørge for en grønn produksjon og kortreiste produkter. Vi vil bevisstgjøre alle kjøpere av grafiske produkter og tjenester til å velge et norsk alternativ. Ved å legge jobber til lokale trykkerier som til nå har gått til utlandet, opprettholder og bevarer vi lokale norske arbeidsplasser, og ivaretar det høye, faglige nivået.

Les mer om kampanjen "Trykt i Norge".

Etisk vekst og anstendig arbeidsliv

Vi bidrar aktivt til å nå FNs bærekraftmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Gjennom felleskapet i Norengros rapporterer vi årlig til Etisk handel Norge og har Silver Recognition Level fra EcoVadis.

Les mer om vårt arbeid med etisk handel hos Norengros.


Erik Tanche Nilssen AS er medlem av Norsk Industri. Selskapet og selskapets underleverandører imøtekommer kravene til lønns- og arbeidsvilkår for offentlige oppdrag. 

Kvalitet, teknologi og kompetanse

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001. Vi har en rekke rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede og alle våre rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon av en tredjepart. 


Vi har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre rådgivere har relevant kompetanse og lang erfaring fra grafisk bransje.

Langsiktig støttespiller

Vi har vært Odd-supportere i over 100 år og formalisert sponsor for fotballklubben i over 50 år. Selskapet støtter også matfestivalen Mersmak, Grenland Sykleklubb og Skien fritidspark.

Erik Tanche Nilssen AS støtter også en rekke lokale foreninger der våre ansatte er engasjert.


Hvis du vil vite mer

Spør gjerne Atle om hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Relaterte artikler

Kvalitetssystem

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.
Les mer om kvalitetssystemet

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.
Les mer om prosesskontroll

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.
Les mer om roller

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.
Les mer om oss