Et perspektiv på 100 år, hver dag

Klimanøytral

Vi i ETN Grafisk arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensing fra egen virksomhet. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre økte klimaproblemer for kommende generasjoner. Fra 2019 er vår virksomhet klimanøytral.  

Foto: Matthew Smith/Unsplash

Miljøansvar

ETN Grafisk arbeider med å realisere FNs bærekraftmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi er sertifisert med ISO 14001 og Svanemerket og er medlem av returordningen Grønt Punkt. Vi trykker i Norge.

Etisk vekst og anstendig arbeidsliv

Vi bidrar aktivt til å nå FNs bærekraftmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Gjennom felleskapet i Norengros rapporterer vi årlig til Etisk handel Norge og har Silver Recognition Level fra EcoVadis.

Les mer om vårt arbeid med etisk handel hos Norengros.


Erik Tanche Nilssen AS er medlem av Norsk Industri. Selskapet og selskapets underleverandører imøtekommer kravene til lønns- og arbeidsvilkår for offentlige oppdrag. 

Kvalitet, teknologi og kompetanse

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001. Vi har en rekke rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede og alle våre rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon av en tredjepart. 


Vi har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre rådgivere har relevant kompetanse og lang erfaring fra grafisk bransje.

Foto: Dag Jenssen

Langsiktig støttespiller

Vi har vært Odd-supportere i over 100 år og formalisert sponsor for fotballklubben i over 50 år. Selskapet støtter også Norges Skiforbund, matfestivalen Mersmak, Grenland Sykleklubb, Skien fritidspark, Skien Live og Skiensjazzdraget.

Erik Tanche Nilssen AS støtter også en rekke lokale foreninger der våre ansatte er engasjert.


Hvis du vil vite mer

Spør gjerne Atle om hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar og sikrer kvalitet i alle ledd.

headshot of Atle Nordaunet

Atle Nordaunet

Grafisk sjef

917 36 392

atle.nordaunet@etn.no