Et perspektiv på 100 år, hver dag

Klima og miljø

Vi i ETN Grafisk arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensing fra egen virksomhet. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre økte klimaproblemer for kommende generasjoner.

ETN Grafisk arbeider med å realisere FNs bærekraftmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi er sertifisert med ISO 14001 og er medlem av returordningen Grønt Punkt.


Trykt i Norge

Vi har alle et ansvar for å bidra til norsk velferd og sørge for en grønn produksjon og kortreiste produkter. Vi vil bevisstgjøre alle kjøpere av grafiske produkter og tjenester til å velge et norsk alternativ. Ved å legge jobber til lokale trykkerier som til nå har gått til utlandet, opprettholder og bevarer vi lokale norske arbeidsplasser, og ivaretar det høye, faglige nivået.

Les mer om kampanjen "Trykt i Norge".

Etisk vekst og anstendig arbeidsliv

Vi bidrar aktivt til å nå FNs bærekraftmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Gjennom felleskapet i Norengros rapporterer vi årlig til Etisk handel Norge og har Silver Recognition Level fra EcoVadis.

Les mer om vårt arbeid med etisk handel hos Norengros.


Erik Tanche Nilssen AS er medlem av Norsk Industri. Selskapet og selskapets underleverandører imøtekommer kravene til lønns- og arbeidsvilkår for offentlige oppdrag. 

Åpenhetsloven

Sammen med Norengros AS jobber vi systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter.

En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer. Redegjørelsene til Erik Tanche Nilssen AS og Norengros AS for rapporteringsåret 2022 kan du lese her:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Erik Tanche Nilssen AS

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Norengros AS

Kvalitet, teknologi og kompetanse

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001. Vi har en rekke rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede og alle våre rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon av en tredjepart. 


Vi har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre rådgivere har relevant kompetanse og lang erfaring fra grafisk bransje.

Langsiktig støttespiller

Vi har vært Odd-supportere i over 100 år og formalisert sponsor for fotballklubben i over 50 år. Selskapet støtter også matfestivalen Mersmak, Grenland Sykleklubb og Skien fritidspark.

Erik Tanche Nilssen AS støtter også en rekke lokale foreninger der våre ansatte er engasjert.


Hvis du vil vite mer

Spør gjerne Atle om hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Relaterte artikler

Kvalitetssystem

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.