Over 100 år i norsk næringsliv

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS. Dette selskapet er medeier i Norengros og opererer under sistnevnte merkevare ved salg av forbruksvarer til privat og offentlig sektor.

Selskapet ble etablert i 1902 som "bog-, musik- og papirhandel, bogbinderi og trykkeri".

Vi bygger på solide håndverkstradisjoner. Foto: Dag Jenssen

ETN Grafisk er et komplett grafisk hus med en moderne maskinpark. Hos oss trykker erfarne fagfolk digitalt, storformat og offset, og sørger for lagerhold og logistikk. 

Våre dyktige designere formgir både trykte og digitale flater, skaper visuelle identiteter og utvikler nettsteder.

3 kontorer på Østlandet

ETN Grafisk har kontorer i Skien, Larvik og Oslo. Trykkeri og lager ligger ved hovedkontoret i Skien, sammen med design, kundeservice og salgsavdeling. I Larvik og Oslo har vi selgere og designere.

Dagens trykkeri er høyteknologisk. Foto: Dag Jenssen


Vårt fundament

Visjon

ETN Grafisk skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at våre kunder kan bruke tiden på sin primærvirksomhet. Vi skal være den naturlig først valgte leverandør.

Verdier

  • Å bygge kompetanse i egen organisasjon – både individuelt og som en del av helheten
  • Produktutvikling og nyskapning rundt faktorer i kundeforholdet
  • Å opparbeide en kultur og praksis rundt omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.


Snakk med oss

Ta gjerne kontakt med grafisk sjef hvis du ønsker mer informasjon om ETN Grafisk.

Relaterte artikler

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig – enten det gjelder klima, arbeidsliv eller lokalmiljø.
Les mer om samfunnsansvar

Kvalitetsystem

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.
Les mer om kvalitetssystemet

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.
Les mer om prosesskontroll

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.
Les mer om roller

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk