TjenesterProsesskontroll

Solid prosesskontroll

En forutsigbar bestillings- og produksjonsprosessen skal bidra til å gjøre din kundeopplevelse så god som mulig.

Bestillinger

Vi tar bestillinger gjennom møter, telefon, e-post og chat.

Vi mottar også bestillinger gjennom vår selvbetjeningsportal – Sekvens. De bestillingene følger en noe annen og betraktelig raskere prosess.

Ordreopprettelse og ordrebekreftelse

Når vi mottar en bestilling oppretter ordrestyrer en ordre i vårt prosesstyringsverktøy, PrintVis.

Ordren knyttes til kunde og en person hos kunden som er vår kontakt. Straks etter ordreopprettelse mottar kontaktpersonen hos kunden en ordrebekreftelse.

Ved ordreopprettelse genereres et syvsifret produksjonsnummer. Dette produksjonsnummeret er vår interne referanse til bestillingen. Alle forespørsler og all aktivitet knyttes til dette produksjonsnummeret.

Planlegging

Så snart en ny ordre er opprettet planlegges produksjonen helt fram til leveranse hos kunden.

Vi avklarer hvilke ledd som er involvert og hvilke ressurser disse trenger med tanke på tid, papir, farge og andre innsatsmidler. Materiell til å løse de aller fleste oppgaver lagerføres, men krever ordren f.eks. spesielle papirtyper bestilles dette umiddelbart.

For kunder med rammeavtale lagerfører vi også spesielle signaturepapirer.

På dette tidspunktet planlegges også transport og eventuelt arbeid hos samarbeidspartner - f.eks. bokbinder.

På bakgrunn av prosessoversikten settes tidsfrister for de ulike produksjonsleddene.

Vi har forhåndsdefinerte produksjonsprosesser for de aller fleste bestillinger. I realiteten er denne planleggingsprosessen derfor svært lite tidkrevende.

Miljøbilde fra trykkeriet. Grønne bånd.
Papiret raser inn i skjæremaskinen. Foto: Dag Jenssen

Når vi får trykklar fil fra kunden

I de tilfeller der vi får tilsendt trykklar fil fra kunden kontrollerer vi filen og optimaliserer for print der det er nødvendig.

Design og grafisk tilrettelegging

I de tilfeller der vi ikke får trykklar fil fra kunden går ordren først til designavdelingen. Her settes det opp en fil som sendes kunden for korrektur.

Det er stor bredde i oppgavene som blir gjort på designavdelingen. Vi håndterer alt fra enkle klistremerker til rapporter med omfattende visualiseringer, utvikling av nye identiteter og design av bokserier. Tiden vi bruker på designavdelingen, og hvordan kunden er involvert i prosessen, varierer betydelig i forhold til hvilke oppgave som skal løses.

Når kunden har godkjent det grafiske arbeidet sender vi filen til trykkeriet.

Trykk og kvalitetskontroll

Vi har et bredt utvalg maskiner som er egnet til å kjøre ulike typer trykkjobber. Volum, kvalitet, format og materiale det skal trykkes på er de mest avgjørende for maskinvalg.

Avhengig av hvilke maskin som er hensiktsmessig går noen av ordrene gjennom en førtrykksprosess.

Kunden har anledning til å være med på trykkstart eller se prøvetrykk. Ved et prøvetrykk printer vi ikke hele trykksaken. Vi printer noen representative eller kritiske sider. Hvilke sider som skal inngå i et prøvetrykk velges i samråd med kunden.

Prøvetrykket er egnet til å kontrollere fargegjengivelse og andre kvaliteter ved trykket. Prøvetrykk er aktuelt for offsetprint der kvalitet er avgjørende.

For offsetjobber tar vi alltid et digitalt prøvetrykk - en plott. En plott dekker hele trykksaken og brukes til å avdekke eventuelle feil med paginering, fonter, utfallende elementer og lignende. Vi sender plotten til kunden der det er ønskelig.

Vi kan også levere en rippet PDF-fil til kunden. Det er verdt å merke seg at vurdering av en slik fil krever teknisk kompetanse.

Når eventuelle trykkprøver er godkjent trykkes hele opplaget.

Miljøbilde fra trykkeriet.
Trykksakene falses i høyt tempo. Foto: Dag Jenssen

Ferdiggjøring, pakking og distribusjon

Etter trykk går produksjonen til ferdiggjøring for skjæring og innbinding. Hvis ordren gjelder en bok, går den ut av huset. Vi er nabo med Bokbinderiet Johnsen – den eneste bokbinderen i Norge.

Når produktet nå er ferdig blir det forsvarlig emballert og sendt til leveringsadressen som er avtalt med kunden. Vi håndterer ekspressforsendeler og ordinær distribusjonen, enten det er en eller flere leveringsadresser.

Ordreavslutning og dokumentasjon

Når varen har nådd leveringsadressen settes ordren til fakturering. Vi fakturerer månedlig med forfall etter avtale med kunden. Faktura blir sent elektronisk i EHF-format. Design, trykk og distribusjon er spesifisert på fakturaen.

Avsluttede produksjoner arkiveres. Både kundekommunikasjon, internrapportering, arbeidsfiler og trykklare filer lagres. Vi dokumenterer alle relevante forhold knyttet til en ordre.

Våre arkiveringsrutiner gjør det svært enkelt å sette i gang opptrykk. I tillegg kan vi starte en ny produksjon basert på filer fra en tidligere ordre. Det er hensiktmessig for alle periodiske trykksaker som følger samme malverk, men har helt eller delvis nytt innhold.


Trenger du avklaring?

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil vite mer om våre prosesser.

Relaterte artikler

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig – enten det gjelder klima, arbeidsliv eller lokalmiljø.
Les mer om samfunnsansvar

Kvalitetssystem

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.
Les mer om kvalitetssystemet

Roller

Alle ansatte i ETN Grafisk har god forståelse for egne og andres roller.
Les mer om roller

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.
Les mer om oss