TjenesterRoller

Rolleavklaring

Alle medarbeidere i ETN Grafisk har god forståelse for sin egen og andres roller i virksomheten.

Grafisk rådgiver

Grafisk rådgiver har full oversikt over vårt utvalg av produkter og tjenester. Rådgivers oppgave er å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde.

Etter at vi har mottatt en bestilling har rådgiveren fremdeles en viktig rolle – det ivaretar kundens interesser gjennom hele produksjonsprosessen.

Våre grafiske rådgivere har solid kompetanse. De fleste har både grafisk fagutdanning og praktisk erfaring fra trykkeri.

Kundeservice

Kundeservice mottar bestillinger og besvarer henvendelser om våre tjenester og produkter.

De som arbeider på kundeservice har grafisk fagutdanning og praktisk erfaring fra trykkeri.

Miljøbilde fra trykkeriet.
Vi er opptatt av hvordan du framstår overfor dine kunder. Foto: Dag Jenssen

Ordrestyrer

Hver bestilling har en ordrestyrer. Ordrestyrer planlegger og følger ordren gjennom hele produksjonsprosessen. Både kunden og våre egne folk henvender seg til ordrestyrer når noe trenger avklaring.

Ordrestyrerne hos ETN Grafisk er fagfolk med god prosessforståelse.

Designer

Designeren er bare involvert i produksjonsprosessen hvis kunden ikke sender en trykklar fil.

Designer formgir trykksaker og setter opp trykklare filer. Der kunden kommer til oss med en løsere problembeskrivelse er det designavdelingen som er kundens kreative sparringspartner og utarbeider løsningsforslag.

I mer komplekse designoppdrag har designer en framtredende rolle og er ofte kundens viktigste kontaktperson hos oss.

Designerne hos ETN Grafisk har solid fagkompetanse og er godt drillet på tekniske krav i trykkeriet.

MIljøbilde, trykkeriproduksjon
Presis fargegjengivelse er et viktig suksesskriterie. Foto: Dag Jenssen

Førtrykksavdeling

Førtrykksavdelingen kvalitetssikrer alle filer og tilrettelegger for trykkproduksjon. Det er også førtrykksavdelingen som håndterer digitale prøvetrykk for produksjoner som skal til offset.

Førtrykksavdelingen hos ETN Grafisk har kompetanse innen trykk- og designteknikk.

Trykker

Det er en rekke ulike roller på trykkeriet, men som regel møter ikke kunden noen av trykkerne. Unntaket er når kunden er med på trykkstart.

Trykkerne hos ETN Grafisk har fagutdanning innenfor en rekke ulike spesialområder.


Trenger du avklaring?

Ikke nøl med å ta kontakt med vår grafiske sjef hvis du vil vite mer.

Relaterte artikler

Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig – enten det gjelder klima, arbeidsliv eller lokalmiljø.
Les mer om samfunnsansvar

Kvalitetssystem

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.
Les mer om kvalitetssystemet

Prosesskontroll

God service, høy kvalitet og rasjonell drift gjennom kvalitetssikrede prosesser.
Les mer om prosesskontroll

Standardbetingelser

Her finner du våre standard betingelser og avtaleverk.
Les mer om våre betingelser og avtaleverk

Om selskapet

ETN Grafisk er en merkevare fra selskapet Erik Tanche Nilssen AS.
Les mer om oss