Støtt norske trykkerier - velg kortreist, norsk produksjon

Norske trykkerier konkurrerer med en omfattende import av trykksaker fra andre land. Norske aktører kjøper hvert år grafiske tjenester fra utlandet for rundt fire milliarder kroner.

Nå setter vi i gang arbeidet med å hente tilbake jobber til Norge og lanserer kvalitetsmerket «Trykt i Norge».

Vi i ETN Grafisk, sammen med en samlet grafisk bransje, begynner nå offensiven med å kjempe for vår bransje og de kvalitetene den har: Ved å legge jobber til lokale trykkerier som til nå har gått til utlandet, opprettholder og bevarer vi lokale norske arbeidsplasser, og ivaretar det høye, faglige nivået.

To personer på vei opp en fjelltopp
Framtidige generasjoner skal også ha mulighet til å utfordre seg selv i frisk, norsk natur.

Vi har alle et ansvar for å bidra til norsk velferd og sørge for en grønn produksjon og kortreiste produkter. Vi vil bevisstgjøre alle kjøpere av grafiske produkter og tjenester til å velge et norsk alternativ

«De norske trykkeriene har de beste forutsetningene for å kunne være raskt ute i markedet»

- Atle Nordaunet, Grafisk sjef

Derfor sparker vi i dag i gang en kampanje som har som målsetting at enda flere skal legge sine produksjoner av grafisk materiell til lokale, norske kvalitetstrykkerier. Det er laget informasjonsmateriell og en bevisstgjøringskampanje for sosiale medier.

Trykk det i Norge - banner

Vi har også lansert et egen nettsted, tryktinorge.no, hvor det blant annet finnes en oversikt over medlemmer av Trykt i Norge, søketjeneste for de produktene du er på jakt etter samt en kunnskapsbank for deg som skal bestille en trykksak.

Mer informasjon hos Trykt i Norge og Grafisk bransjeforening.

Når du trenger råd

Spør Atle om fordelene ved å produsere trykksaker i Norge.

headshot of Atle Nordaunet

Atle Nordaunet

Grafisk sjef

917 36 392

atle.nordaunet@etn.no