ReferanserSkien Live

Skien Live, 5 år

I 2019 fikk Skien Live en oppdatert identitet og et helt nytt nettsted. Vi brukte store fargeflater, med en enkel abstrakt form, fotografier med en enkelt artist i fokus og tekst skåret ned til det vesentligste. 

Musikkfestivalens budskap skal være lett å oppfatte og den visuelle profilen skal være lett å huske.

3 plakater i grønn, rød og lilla versjon, hengende på murvegg.
Logo av Skien Live 2019
Plakat av Skien Live programmet, ute i Skien sentrum
Mobilside av arrangement - Familidagen. Sort hvitt bilde av barn.
Artistene Dagny og The Dogs
Nettside vist på nettbrett, med ulike bakgrunner.