TjenesterBokproduksjon

Skal du lage bok? Da er du i trygge hender hos oss.

Hos oss får du akkurat det du trenger

Vi designer bøker, setter tekst, utfører bildebehandling, trykker og håndterer innbinding. Når du produserer bøker hos oss kan du også benytte vår lager- og distribusjonstjeneste. Vi hjelper deg gjerne med design av reklamemateriell.

Du velger selv om du vil benytte deg av en eller flere av disse tjenestene.

Ta kontakt tidlig

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss allerede når du planlegger boken. Vi har grafiske rådgivere som virkelig kan bokfaget. Det kan bli enklere for deg å håndtere bokprosjektet ditt etter en samtale med oss.

Forfatterne Finn Olstad og Eivind Blakstad signerer bøkene
Forfatterne Finn Olstad og Eivind Blakstad signerer boken Helter i sort og hvitt.

Når bokproduksjonen skal i gang

En bokproduksjon bør helst begynne med et oppstartsmøte hvor hovedlinjene for produksjonen legges. I forbindelse med dette møtet, bør vi få klarhet angående manus, bildemateriell, bokens format, sidetall, papirkvaliteter og innbinding.

Vi kommer også til å snakke med deg om hvem som er bokens tiltenkte lesere og hva som er hovedbudskapet. Det gjør vi for å lage en utforming av boken som treffer dine målgrupper.

Basert på informasjon fra oppstartsmøtet setter vi opp en fremdriftsplan sammen med deg. Den endelige tidsfristen er selvfølgelig viktig, men det er like vesentlig å ha en oversikt over milesteiner underveis i prosessen.

Eksempel på bildebeskrivelse i boken - Terrin med øse. 1977.
Utsnitt fra Charlotte Nagels bok Liv med leire.

Bokproduksjon trinn for trinn

  1. Organisering av materialet. Vi gir deg råd om hvordan materialet bør organiseres slik at produksjonen blir så smidig som mulig. Tekster bør være korrekturlest før de sendes oss. Hvis bilder skal plasseres på spesifikke steder i forhold til teksten bør det framgå av manuset.
  2. Overlevering av materiale. Selve bokproduksjonen begynner når vi får tilsendt manus og bildemateriale. Alt innhold må sendes digitalt og bør være organisert slik vi har avtalt.
  3. Idéfase. Grafisk designer lager et forslag til design basert på det innholdet du har sent oss. Vi tar hensyn til bokens formål, målgruppe og innhold – mest vesentlig er dine tanker om det visuelle utrykket.
  4. Presentasjon av forslag. Vi presenterer designforslaget som viser formgivning av noen typiske sider. Hvor mange sider, avhenger av boken – alt fra 4 til 12 sider er vanlig. Designforslaget viser format, skrifttyper, farger, bildebruk, papirtype, layout og andre sentrale elementer i din bok. Denne prosessen ender i et sett med maler for din bok.
  5. Ombrekking. Når den visuelle malen for din bok er godkjent setter vi alt innholdet inn i et designdokument. Dermed får du se helheten i boken og kan komme med nye innspill.
  6. Korrektur. Når hele boken er satt gjør du en siste korrekturlesning og sender oss eventuelle rettelser. Korrektur gjøres enkelt i Adobe Acrobat – vi viser deg hvordan du gjør dette.
  7. Godkjenning av filer. Når korrektur er ferdig ber vi deg gjøre den endelige godkjenning av boken før vi sender den til trykk.
  8. Trykk. Vi trykker på det papiret og i den kvaliteten som ble avtalt tidligere i prosessen. Hvis du vil kan du være med på trykkstart. Vi er forøvrig klimanøytrale og er miljøsertifisert etter internasjonale standarder.
  9. Innbinding. Vi sender ferdig trykket innmat og omslag til bokbinderen som setter dette sammen til den ferdige boken.

Når boken er ferdig

Bøker du trykker hos oss kan du legge på lager hos oss. Vi kan sende bøker direkte til dine kunder etterhvert som det kommer inn bestillinger. I tillegg kan vi hjelpe deg med produksjon av reklamemateriell til både trykte og digitale medier.

Gateau di patate er en av mange oppskrifter i boken
Utsnitt fra boken Grow for DNV GL.

Ta kontakt

Hos oss møter du folk som virkelig kan bokfaget og som er lidenskapelig opptatt av bokproduksjon.

headshot of Dan Skiebe

Dan Skiebe

Grafisk rådgiver

911 15 707

dan.skiebe@etn.no

headshot of Thomas Evensen

Thomas Evensen

Grafisk rådgiver

468 48 485

thomas.evensen@etn.no

headshot of Kristian Dyring

Kristian Dyring

Grafisk rådgiver

940 00 868

kristian.dyring@etn.no

Vil du at vi skal ta kontakt med deg?

Mange takk! Noen hos oss vil kontakte deg på e-posten du oppga.

Bokreferanser