ReferanserSkien kommune

Ibsenbiblioteket involverer folk i Skien

Skien kommune skal bygge nytt bibliotek – Ibsenbiblioteket. I den forbindelse ble det utlyst en arkitektkonkurranse og forslagene som gikk videre ble presentert i en utstilling sammen med juryens begrunnelse.

Ibsenbiblioteket
Tekst på vegg med ulike teknikker

Hensikten med utstillingen var at alle innbyggerne i Skien kommune skulle være informert om, og bli involvert i, utviklingen av Ibsenbiblioteket. Alle innbyggere kunne komme med innspill – enten det var valg av bygg eller andre ting.

Fra A til Å

I denne utstilling har ETN Grafisk vært involvert helt fra start. Vanligvis får vi en disposisjon for utstillingen. Det var ikke tilfellet her. Utstillingsvirksomhet er ikke en del av Skien kommunes kjernevirksomhet, derfor ønsket de å sette ut hele tiltaket til en privat virksomhet.

Utstilling, oversikt.
Med tapet plasseres et stort antall grafiske elementer effektivt og presist. Tre-dimensjonale elementer monteres i etterkant.

Blanke ark og tomt lokale

For dette prosjektet har ETN Grafisk hatt ansvar for utstillingsdesign, grafisk design, illustrasjon og produksjon av utstillingsgrafikk og markedsmateriell. Det vi mottok som grunnlag for arbeidet var manus, formidlingsmål og lokasjon.

Utstillingslokalet var ikke ferdig bygget. Vi fikk dermed også ansvaret for å plassere vegger – både fastmonterte og flyttbare på hjul.

Bred målgruppe og store variasjoner i besøkstallet

For denne utstillingen var det betydelige mengder tekst, figurer og ikoner som skulle spille sammen på en oversiktelig måte.

Når hele Skiens befolkning er målgruppe blir universell utforming viktig. En flyt i presentasjonen som var lett å oppfatte; god lesbarhet gjennom skriftstørrelse, lesehøyde og kontrast; samt god belysning uten refleksproblematikk var hovedgrepene for å oppnå dette.

Utstillingslokalet var relativt stort og vi måtte planlegge for sterk variasjon i besøkstallet. Utstillingsdesignet tok mål av seg til å skape en god formidlingssituasjon og lede publikum gjennom utstillingen på en måte som opplevdes naturlig.

Kulturkvartalet
Skissemessig illustrasjon formidler at prosjektet er i utvikling

Produksjon av utstillingsgrafikk

ETN Grafisk hadde ansvaret for produksjon av alle trykksaker knyttet til utstillingen.

Deler av utstillingselementene ble trykket på tapet. Tapet er hensiktsmessig i situasjoner der det er store mengder tekst – spesielt hvis teksten er liten. Det kan være tidkrevende å“plukke” folietekst i små størrelser. Med tapet kan vi dekke hele flater slik at vi unngår skjøt eller i det minste redusererer antallet skjøter betraktelig.

I tillegg har tapet ulike refleksjonsgrader. Matt tapet er ofte gunstig i utstillingssammenheng fordi det ikke reflekterer belysningen i særlig grad.

Tegninger på vindusglass.
Vindusdetalj sett fra utsiden

Plukket folie ble brukt på deler av utstilling. Alle overskrifter er foliert. Kontrasten mellom trykket tekst og foliert tekst bidrar til taktile kvaliteter i utstillingen.

Presentasjon av arkitekturprosjektene ble trykket på Forex. Dette er en PVC-plate med sort skumkjerne.

Når arkitekturprosjektene løftes litt ut fra veggen bidrar det til å skape et visuelt hierarki som gjør det enklere for publikum å orientere seg.

ETN Grafisk produserte også vindusfolie og et utendørskilt i Dibond – et sandwichmateriale med hvit aluminiumsoverflate.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Publiseringsår
2019