ReferanserTelemark Museum

Dødens Time

I utstillingen “Dødens Time” tematiserer Telemark Museum ritualer, tradisjoner og seremonier vi mennesker har brukt for å forsøke å temme og å kontrollere døden.

Dødningshode
Memento Mori – en påminnelse om at du skal dø

ETN Grafisk fikk oppdraget med design, trykkproduksjon og montering av materiellet til utstillingen. Vi hadde Telemark Museums formidlingskonsept og innholdsplan som grunnlag og hadde løpende samarbeid med museets folk underveis.

Visuell dramatisering

Oppgaven vår var å sette de historiske objektene museet hadde valgt inn i en helhet som forsterket opplevelsen av utstillingen og dramatiserte innholdet.

Designerne våre utviklet en overordnet visuell profil for utstillingen, formgav de enkelte grafiske elementene og komponerte selve utstillingsrommet.

Utstillingsvegg med vernesymboler.
Vernesymboler på enden av en romskiller

Krevende romsituasjon

Utstillingen ble satt opp i et lite lokale. Publikum kunne dermed se mange fasetter av utstillingen samtidig – uansett hvor i lokalet de stod. Denne situasjonen stilte høye krav til romkomposisjonen og materialvalg, samt en avstemt bruk av farger og andre grafiske elementer.

Utstillingsvegg med historiske objekter og tapet med tekst og bilde
Historiske objekter og tapet med tekst og bilde

Effektiv bruk av tapet

For å unngå uønskede refleksjoner dekket vi alle veggflatene med en lysabsorberende tapet. En god del supplerende bilder ble trykket rett på tapetet. Dette gjør at bildene kan skaleres noe ned og stå noe tettere enn ellers.

God plassutnyttelse var vesentlig i det lille lokalet.

Romsituasjon med tredimensjonale kvaliter
Romsituasjon med tredimensjonale kvaliter

Tredimensjonale kvaliteter

Utvalgte bilder ble trykket på Forexplater. (Forexplater er PVC-plater med sort, skummet kjerne.) Dette tredimensjonale virkemiddelet framhevet viktige bilder og forsterket et visuelt hierarki som bidro til at publikum ble veiledet gjennom utstillingen.

Plukket folie ble brukt til overskrifter og deler av teksten. Bruk av forskjellige materialer gjør utstillingen mer taktil og gir et mer variert uttrykk.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Publiseringsår
2020