ReferanserWuxia

Wuxia - tidsskrift for filmkultur

Wuxia er et tidsskrift for filmkultur som gis ut i to dobbelnummer per år. Magasinet diskuterer film på et akademisk nivå og har, som redaksjonen selv sier, «ingen skjult agenda om at du skal se mer – bare at du skal se bedre».

3 utgaver av magasinet liggende på bordet - brun, grå og gul
De ulike nummerene av Wuxia kan skilles fra hverandre gjennom omslagets farge.
Sideoppslag
Innholdsfortegnelsen minner om rulleteksten på en film.
Oppslag med et bilde der en gutt blir badet av sin mor
Oppslag på tonet bakgrunn.
Bunke med 4 utgaver
Wuxia årgang 2015.


Når du trenger råd

Tom-Inge har kunnskapen som skal til for å finne de beste løsningene for kundene våre.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Design
Type
Magasin
Trykkteknikk
Format
148x210mm
Papir
Amber Graphic 120g
Oppdragsperiode
2015 - 2017