ReferanserNorgesforlaget

Norske postkort i 100 år

Gjennom mange år har forfatter Nutta Haraldsen samlet inn materiale til boken oppslagsverket Norske postkort. Kunstnerne er sortert alfabetisk, beskrives med små biografier og deres signaturer, samt forlagene de var tilknyttet. Boken, på hele 400 sider, stilte store krav til funksjonalitet og fleksibilitet både i materialvalg og layout.

«Eit nytt biografisk verk, som namngir og skildrar liv og veksemd til norske postkortillustratørar, er eit stort og viktig supplement til kunsthistoria og har stor nytteverdi for alle som er interesserte i populærkultur og kunstsosiologi, anten dei er amatørar eller fagfolk.»

- Einar Økland


Når du trenger råd

Dan Skiebe har solid kompetanse innen bokproduksjon. Han kan hjelpe deg, også hvis du selv har lite erfaring.

headshot of Dan Skiebe

Dan Skiebe

Grafisk rådgiver

911 15 707

dan.skiebe@etn.no