ReferanserNæringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Vårt trykkeri, ditt hustrykkeri

Da NHO la ned sitt hustrykkeri i 2019 overtok ETN Grafisk jobben som organisasjonens primære trykksaksprodusent. 

NHO har den mest komplekse løsningen vi så langt har satt opp på bestillingsløsningen Sekvens. Her kan organisasjonene i NHO håndtere visittkort, bordkort, rollups, brosjyrer, flyere, rapporter og mer. 

NHO kontorbygg
NHOs hovedkontor i Oslo. Foto: Oda Sandvig

Håndtering av ulike visuelle profiler

NHOs visuelle identitet er velkjent, men flere av organisasjonene har sin egen profil. Profilene er gjenkjennelige på alle trykksaker. 

Vi har satt opp ulike maler. Når brukeren logger inn får de tilgang til det som er relevant for sin egen organisasjon. Dermed blir det lettere å navigere gjennom plattformen, uten unødvendig visuelt støy fra andre avdelingers maler. 

Slik bidrar vi til å opprettholde en konsekvent visuell identitet for alle organisasjonene i NHO.

Visittkort for NHO
Visittkortene får automatisk riktig profil for foreningen.
Gratis juridisk rådgivning innen arbeidsrett - NHO brosjyre
Et bredt spekter av informasjonsbrosjyrer.

Kontroll på riktig nivå

Til tross for at NHO er en enkelt kunde på Sekvens, har hver organisasjon og hvert organisasjonsledd sin egen ordrehistorikk og fakturainformasjon. Vi gir deg full oversikt og kontroll over de ulike nivåene du som kunde skulle trenge.

NHO rollup - Styrker næringslivet. Former fremtiden.
Hver enkelt bruker kan bestille rollup med unikt innhold.

Direkte distribusjon

Noen av organisasjonene og avdelingene i NHO er på samme adresse, men i ulike etasjer, noen er spredt rundt i landet. I tillegg foregår det arrangementer på stadig nye adresser. Det løser vi. Brukeren kan velge sin faste leveringsadresse eller et avvikende leveringspunkt. 

Sikkerhet og brukervennlighet

NHO har ett system for innlogging til alle sine nettjenester. Vi har integrert dette innloggingssystemet med Sekvens. Når NHO-brukeren er logget inn på intranettet er de også logget inn på Sekvens

Dette gjør hverdagen enklere for de ansatte i NHO og ivaretar riktig sikkerhetsnivå. 


Når du trenger råd

Therese har solid erfaring fra arbeid med noen av Norges aller største kunder.

Spesifikasjoner