ReferanserPasientreiser

Vi håndterer skjemaflyten

Helseforetaket Pasientreiser skal sørge for en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise. 

ETN Grafisk hjelper til med å realisere den visjonen ved å håndtere produksjon, lager og distribusjon av reiseskjemaer, rekvisisjonsblokker og informasjonsbrosjyrer til alle sykehus og helsestasjoner i Norge. 

Trafikkert vei i bysentrum med Pasientreise logoen på trikken

I Sekvens har vi satt opp en løsning der store og små virksomheter kan bestille relevante trykksaker til sitt kontor - enten det er en selvstendig helsestasjon eller en bestemt avdeling inne på et sykehus. 

Pasientreiser har viktigere ting å gjøre enn å sende ut disse skjemaene - den jobben gjør vi. 

Ulike kort for Pasientreiser
Visittkort for tjenesten.
Du kan få støtte til reisen din
A5 informasjonsbrosjyre til pasienter.
Søk og les om pasientreiser på Helsenorge.no
Vet du at du kan søke på nett?
Henvisning til nettsted på trykksak fra Pasientreiser.
Bunke med mørkeblå penner med logoen til Pasientreiser
Vi leverer profileringsartikler med trykk.
Postalia for Pasientreiser
Informasjon og avsenderprofilering i tråd med Postens krav.
Du kan få støtte til reisa di - brosjyre for Pasientreiser
Flyer med henvisning til den digitale tjenesten.

Når du trenger råd

Kristian sørger for at norske helsestasjoner har det de trenger fra Pasientreiser.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Oppdragsperiode
Fra 2009 og framover til i dag

Lignende Referanser