ReferanserNorsk forening for gravplasskultur

Et fagblad for de neste 50 årene

Gravplassen logo

Gravplassen er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser, men også andre interesserte. Bladet kommer ut fire ganger i året og har blitt utgitt av Gravplassforeningen i mer enn 50 år.

ETN Grafisk har trykket magasinet i flere år. Da Gravplassen gjennomførte en større omorganisering i 2022, med blant annet ansettelse av ny redaktør, ble vi spurt om å fornye bladet.

Hageverktøy hengende på glassvegg i drivhus
Magasinoppslag. Artikkelen har bilde av en hvit kirke i fint landskap med overskriften «Slekt skal følge slekters gang».
Magasinforside. Hovedsaken har overskriften «En gravplass som vil sørge for en verdig ramme».

Vi har utarbeidet en ny visuell profil og designmal for bladet, mal for nyhetsbrev, og nytt brukervennlig nettsted som spiller på lag med redaktøren.

Resultatet er en mer helhetlig profil på tvers av flatene.

Eksempel på 3 magasinforsider.

Forside og artikkelmal for Gravplassen nettsted.

Spesifikasjoner

Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Oppdragsperiode
2022-