ReferanserSkien kommune

Rusfritt, robust og rettferdig

Foreldrestyrke ønsker å bidra til en trygg oppvekst for barn og unge i Skien gjennom dialog mellom foreldre og fagfolk. Skien kommune og frivilligheten i byen samarbeider om samskapingsprosjektet. 

Kvinne og liten jente på tur langs sjøen

Sammen med teamet bak Foreldrestyrke bygde vi et nettsted der fagpersoner deler kunnskap og svarer på spørsmål fra foreldre.

Siden Korona-krisen satte en stopper for fysiske dialogmøter og temakvelder, ble det i stedet arrangert nettmøter med påmeldinger fra nettstedet. 

Logoen til Foreldrestyrke har en logotype og tre symboler – sirkel, hjerte, sirkel.
Foreldrestyrke har også en Facebook side hvor man kan stille spørsmål
Vennskap, utenforskap og mobbing, er en av mange temaer på foreldrestyrke.no


Vi utarbeidet også en enkel logo og fargepalett til bruk i sosiale medier og på digitale flater.

Foreldrestyrke tar opp temaer som seksualitet på nettsiden
Forside, artikkel og spørsmålsside på mobil
Forsiden på foreldrestyrke.no
Nettstedets forside sier kort hva formålet er og løfter fram noen hovedsaker
Oversikt over temaer på foreldrestyrke.no
Det er lett å få oversikt over de ulike temaene enten du bruker mobil, nettbrett eller datamaskin.

Når du trenger råd

Ta kontakt med Mia hvis du trenger råd om nye interaktive løsninger.

headshot of Mia Holte

Mia Holte

Interaksjonsdesigner

465 43 902

mia.holte@etn.no

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Levert nettsted
Publiseringsår
Fra 2020 og framover til i dag