ReferanserSkien kommune

Rusfritt, robust og rettferdig

Foreldrestyrke ønsker å bidra til en trygg oppvekst for barn og unge i Skien gjennom dialog mellom foreldre og fagfolk. Skien kommune og frivilligheten i byen samarbeider om samskapingsprosjektet. 

Sammen med teamet bak Foreldrestyrke bygde vi et nettsted der fagpersoner deler kunnskap og svarer på spørsmål fra folk flest.

Siden Corona-krisen satte en stopper for fysiske dialogmøter og temakvelder, ble det i stedet arrangert nettmøter med påmeldinger fra nettsiden. 


Vi utarbeidet også en enkel logo og fargepalett til bruk i sosiale medier og på digitale flater.


Når du trenger råd

Ta kontakt med Atle hvis du trenger råd om nye interaktive løsninger.

headshot of Atle Barcley

Atle Barcley

Leder, design

917 64 181

atle.barcley@etn.no