Nytt solcelleanlegg ved hovedkontoret i Skien

I ETN Grafisk er vi opptatt av å bidra til en tryggere framtid. Vi er et klimanøytralt trykkeri, og har et mål om 10% utslippsreduksjon hvert år. Nå vil et nytt solcelleanlegg få ned utslippene ytterligere.

Det er hovedkontoret i Skien som har fått installert nytt solcelleanlegg, som stod klart ved årsskiftet. Avdelingen huser både trykkeri, engrosvirksomhet, administrasjon og lager.

Et fullt utbygget anlegg vil kunne produsere ca 900.000 kWh pr år. Totalforbruket til avdelingen i Skien de senere årene har ligget i området rundt 1.500.000 kwh. 

ETN Grafisk ligger godt an til å nå målene sine. Samtidig forplikter vi oss til å forbedre klimaregnskapet hvert eneste år.