Solide klimaresultater fra ETN Grafisk

Skog med solstråler
Fotografi av Steven Kamenar på Unsplash

Klimaet er ikke som det en gang var. I ETN Grafisk er vi opptatt av å bidra til en tryggere framtid. Vi har mer offensive miljøtiltak enn det myndighetene krever.

60% utslippsreduksjon

ETN Grafisk har vært et klimanøytral trykkeri siden 2019. Selskapet har mål om 10% reduksjon av egne utslipp hvert år. Vi regner med både forbruk av drivstoff, elektrisitet, fyringsoljer, flyreiser, restavfall og andre forhold som inngår i klimaregnskapet.

Vi har biobrensel i sentralvarmeanlegget i egne bygg og er i gang med å fase inn el-biler – både personbil, varebil og lastebil. Forbruk av energi og drivstoff går ned og mengden restavfall reduseres kraftig. I produksjonen har vi forsvinnende lave utslipp til vann og luft og alt miljøfarlig avfall blir sendt til godkjent anlegg for gjenvinning eller destruksjon.

Vi ligger godt an i forhold til målene våre. Fra 2018 til 2020 viser klimaregnskapet en reduksjon av egne utslipp på 60% – samtidig som aktiviteten er økende.

Vi forplikter oss

ETN Grafisk er sertifisert med miljøstandarden ISO 14001. Vi er medlem av returordningen Grønt Punkt, rapporterer årlig til Etisk handel Norge og har Silver Recognition Level fra EcoVadis. ETN Grafisk er et Svanemerket trykkeri. Vi trykker i Norge og vi bruker norske underleverandører.

Gjennom fellesskapet i Norengros fokuserer vi spesielt på å realisere to av FNs bærekraftsmål – ansvarlig forbruk og produksjon, samt anstendig arbeid og økonomisk vekst.

ETN Grafisk ligger godt an, men vi forplikter oss til forbedre vårt klimaregnskap hvert eneste år.