ReferanserMunchmuseet

En særegen bok fra Munchmuseet

Munchmuseet har utgitt et myteomspunnet album notater og grafiske blader fra Edvard Munchs hånd. ETN Grafisk har hatt det prestisjefylte oppdraget med å reprodusere og mangfoldiggjøre albumet.

Vi fikk også æren av å transportere et eksemplar direkte til åpningen av Munchmuseet der det ble overbrakt Kong Harald og Dronning Sonja.

Detalj fra Edvard Munchs grafiske blad med tittel Vampyr.


Utgivelsen, som er titulert “Kunskabens Træ paa Godt og Ondt”, har forord vedlagt boken som et hefte i mindre format. Her beskriver Nora Ceciliedatter Nerdrum innholdet.

«På de tykke, innbundne kartongarkene har Edvard Munch limt inn tegninger og mange av sine viktigste grafiske motiver. […] I tillegg omfatter albumet mer enn 20 løse ark, også de av kartong, som er stukket inn mellom leggene. De løse arkene er fylt med skisseaktige tegninger og prosalyriske tekster, skrevet med store, fargerike bokstaver.»

- Nora Ceciliedatter Nerdrum


Albumet er mangfoldiggjort på samme måte; innbundet, med en rekke blanke sider og løse ark med skisser og tekster. Dette er på alle måter en svært særegen bok, som vil bli å finne i både vitenskapelige biblioteker og private hjem.

Løse grafiske blad fra boken.

Kvalitet og klima

Vi i ETN Grafisk er svært stolte over å ha vunnet dette oppdraget fra Munchmuseet.

Produksjonen stiller spesielt høye kvalitetskrav til leverandøren, både når det gjelder arbeidet med å tilrettelegge materialet for trykk og selve trykket.

I tillegg har vi levert på høye forventinger til klimafotavtrykk. ETN Grafisk er en karbonnøytral bedrift. Det ble brukt el-bil ved transport fra trykk til innbinding og under særleveransen til den høytidelige åpningen av museet. Opplaget forøvrig ble levert karbonnøytralt til oppdragsgiver.

Detalj fra bokens omslag – Munchmuseets logo.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Trykkteknikk
Publiseringsår
2021