ReferanserDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Noen rapporter er viktigere enn andre

Kommuneundersøkelsen 2019 for DSB
Forside for kommuneundersøkelsen 2019.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en nøkkelrolle i Norges beredskap. Vi i ETN Grafisk designer digitale og trykte rapporter for DSB, vi trykker og vi distribuerer - enten det er til alle husstandene i Norge, eller materiell som går til en mindre krets.

DSB logo
Oppslått side i rapport: Kapittel 6 - Skog og utmarksbrann
Tett skog og fjell kledd i høstfarger og tåke
Eksempel på fotnote i DSB rapport
Oppslag med illustrasjon og fotnote.
På baksiden av rapporten finner du kontaktinfo til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Informasjon om utgiver på rapportens bakside.