ReferanserDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Noen rapporter er viktigere enn andre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en nøkkelrolle i Norges beredskap. Vi i ETN Grafisk designer digitale og trykte rapporter for DSB, vi trykker og vi distribuerer - enten det er til alle husstandene i Norge, eller materiell som går til en mindre krets.


Når du trenger råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er en av de kundene som har dratt nytte av Georg Mathias' presisjon og tjenesteglede i en årrekke.

headshot of Georg Mathias Johansen

Georg Mathias Johansen

Grafisk rådgiver

958 89 015

georg.mathias.johansen@etn.no