ReferanserDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Noen rapporter er viktigere enn andre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en nøkkelrolle i Norges beredskap. Vi i ETN Grafisk designer digitale og trykte rapporter for DSB, vi trykker og vi distribuerer - enten det er til alle husstandene i Norge, eller materiell som går til en mindre krets.