ReferanserTeater Ibsen

Spillerom for visuelle særpreg

Teater Ibsen plakat ved en busstopp.

Teater Ibsen, etablert i 1975, er regionteater for Vestfold og Telemarks. De fleste produksjoner besøker Bø, Seljord, Rjukan, Notodden, Åmot i Vinje, Dalen i Tokke, Horten, Sandefjord, Nøtterøy og Larvik. Teater Ibsen er dermed lokalteater for et vidstrakt distrikt.

Relevant i bredden og i dybden

I 2021 vant ETN Grafisk konkurransen om redesign av Teater Ibsens identitet. Oppdraget var å skape en identitet som er relevant for hele den lange teatertradisjonen oppdragsgiveren arbeider med.

Teateret skal nå et bredt spekter av målgrupper – fra barn og unge som skal på teater for første gang, til voksne teatergjengere med bredt referansegrunnlag.

Vi hadde også med oss at teateret er i en konkurransesituasjon. Konkurrentene er ikke først og fremst andre teatere, men tv og andre skjermer. Identiteten må bidra til at teateret framstår attraktivt i denne konkurransen.

Et monogram for fremtidens teater

Vi ønsket å lage et kvalitetsmerke som kunne gjenspeile både Ibsen, det tradisjonelle og det moderne teateret. Resultatet ble et monogram som innehar bokstavene T, I og H, som også kan brukes for å formidle klassisk komedie og tragedie innen teaterkunsten.

Teater Ibsen monogram
Sort t-skjorte med hvit Teater Ibsen monogram
Hvitt bærenett med tekst og monogram. Tekst:
Animasjon av monogrammet til Teater Ibsen
Teater Ibsen logotype

Spillerom for visuelle særpreg

I god samhandling med Teater Ibsen utviklet vi en helhetlig profil som gir spillerom til å formidle særpreg ved hver enkelt forestilling. Karakteristiske trekk ved forestillingen kan formidles gjennom bilder, grafiske elementer og typografi – samtidig som institusjonen er til stede som avsender.

Eksempler på plakater
Plakat til forestillingen Suffløren hengende på spilevegg.
Bildekor for trailer.
Eksempel på profil tatt ut på digitale flater.
Forestilling
Rødt skilt utenfor bygning med Teater Ibsen logo

Alle flater har blitt oppdatert med den nye identiteten. Vi har lagd maler for blant annet flyere, brosjyrer, plakater, diplomer og annonser. Vi har også utarbeidet profilering av arbeidstøy og teaterlokaler.

Sosiale medier kan være tidkrevende. Vi har laget et malverk med enkle retningslinjer for å sikre helhetlig kommunikasjon også i sosiale medier.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Oppdragsperiode