ReferanserNorgesfôr

Bedre web på alle flater

Plantekultur er et verdifullt oppslagsverk for bønder. Den lar deg planlegge og gjennomføre innkjøp av såvarer, plantevernmidler og gjødsel med mer. Studenter benytter den også i undervisningssammenheng. 

Nå om dagen er nettstedet minst like viktig som den trykte Plantekulturhåndboka. En katalog på web kan oppdateres gjennom året, følge sesongene, og på den måten være et mer dynamisk oppslagsverk for leserne. 

Plantekultur logo
Tre mobilskisser som viser eksempler på virkningstabell, plantevernmiddel info, og en sprøyteplan.
Potetbonde står med nyplukka poteter i hendene ute på en potetåker.
Foto: LightField Studios / Shutterstock

Det ble sagt at bonden hadde nærmest en håndbok i hver traktor. Nettsiden fungerte mest som et supplement. Kunne vi, med såpass kompliserte tabeller og data, utfordre håndboka?

Nye maler

Det eksisterende designet tok utgangspunktet i håndboka, og var ikke optimalisert for web. I et tett og godt samarbeid med kunden utarbeidet vi derfor mer brukervennlige informasjonssider.
En sidemal av gangen.

Eksempel på sidemal for kapittelside på plantekultur.no
Foto i bakgrunn: Adam Ullstrom

Nye mobilsider

Vi redesignet sidemalene på mobil, og sørget for å komprimere deler av innholdet for bedre hierarki og lesbarhet. 

Eksempler på 4 mobilskisser
Nye maler for blandetabell, virkningstabell, plantevernmiddel og sprøyteplan

Tabeller som strekker seg

Nettstedet inneholder mange store og varierte tabeller, som bonden bruker for å planlegge bruk av plantevernmidler. Det er kritisk at rett middel blir anbefalt til riktig dose, i rett sammenheng. 

Disse tabellene fungerte ikke optimalt på mobil. Vi bestemte oss derfor for å redesigne tabellene på alle flater.

Mobilskisse for virkningstabell. Illustrasjonen viser infomodaler som skjuler under lenker og knapper.
Sekundært innhold pakkes vekk i knapper og modalbokser for lettere lesbarhet. Foto: Daniel Fazio
Virkningstabell vist for desktop og mobil format.
Besøkende får lettere leselige tabeller, med dusere fargekoder og ikoner.

Tabellene vises nå som kort i stedet for tabeller på mobil. Det betyr lesbare data tilpasset formatet, uten horisontal skrolling.

Plantekultur er utarbeidet av Norgesfôr. ETN Grafisk har stått for drift av nettstedet siden 2021 og samarbeidet pågår fortsatt.
ETN Grafisk trykker en revidert utgave av Plantekulturhåndboka hvert år.

Når du trenger ny web

Ta kontakt med Mia hvis du trenger råd om nye interaktive løsninger.

headshot of Mia Holte

Mia Holte

Interaksjonsdesigner

465 43 902

mia.holte@etn.no

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Teknisk utvikling
Oppdragsperiode
2024
Besøk nettsted