ReferanserNorgesfôr

Å være der bonden er

Norgesfôr er totalleverandør av handelsvarer til planteproduksjon. Plantekulturhåndboka, som ETN Grafisk trykker, kommer i revidert utgave hvert år. Den er et oppslagsverk for bønder for å planlegge og gjennomføre innkjøp av såvarer, plantevernmidler og gjødsel med mer.

Norgesfôr logosymbol
Forsiden til plantekultur.no fikk ny utforming.
Solnedgang over en åker

Hva var problemet?

Etter å ha jobbet tett med innholdet i både boken og nettstedet plantekultur.no, så vi et potensiale i arbeidsflyten. Nettstedet og boken har omtrent samme innhold. Først utarbeidet man boken. Deretter oppdaterte man nettstedet med flere hundre sider og tabeller. I to separate omganger ble det lagt ned mye ressurser i korrigering. 

Tidsbesparende arbeidsflyt

En av grunnideene kom fra kunden selv. Hva om nettstedet er fasit for innhold og all korrektur gjøres kontinuerlig der? Når årets utgave av boken skal oppdateres er all korrektur unnagjort og klart for grafisk designer.

Blandetabell på plantekultur.no
Blandetabellen gir bonden råd om hvilke preparater som er blandbare.

Kontroll på versjonene

Vi flyttet nettstedet over i Statamic, med versjonskontroll. Tidligere var det vanskelig å se hvor mye av innholdet som var oppdatert. Ofte endte man opp med å gjennomgå alt for å være på den sikre siden. Versjonskontrollen ga oss full oversikt over hvilket innhold som må oppdateres i boken.

Både boken og nettstedet fikk en oppgradering for å effektivisere arbeidsflyten for hele teamet. Sammen med kunden la vi et solid grunnlag for mange år fremover.

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Teknisk utvikling
Oppdragsperiode
2021