ReferanserSkien kommune

Helsestasjon for ungdom

Interiør fra helsestasjon for ungdom. Hvite veggflater med et maleri, glassvegger og to hvite dører med de gule tallene

Da Helsestasjon for ungdom fikk nye lokaler i Skien hjalp vi til på mange områder. ETN Grafisk utformet senterets visuelle identitet og designet og produserte grafisk dekor, våre gode venner i NorEngros leverte møbler.

Navntrekket til Helsestasjon for ungdom i hvit tekst på gul flate. Bak den gule flaten ligger et fotografi i gråtoner. Dette bildet viser ungdom.
Interiørdetalj. Plexiglassflate montert med fire fester i metall. På platen er det en gul pil som peker oppover. Det står tekst
hfu - logo
Interiør fra et legekontor med pasientseng en krakk på jul til legen og et trillebord til utstyr.
Detalj fra folie på et vindu.
Sort pil som peker oppover, på en gul flate.
Interiør fra helsestasjon for ungdom. Hvite veggflater, glassvegger og tre hvite dører med de gule tallene
Interiør fra helsestasjon for ungdom. Hvite veggflater, glassvegger og en hvit dør med det gule tallet

Spesifikasjoner

Tjeneste
År
2018

Lignende Referanser