ReferanserNorges Jeger- og Fiskerforbund

På lag med jegere og fiskere

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største interesseorganisasjonen for jegere og fiskere i Norge. NJFF har vært kunde hos ETN Grafisk siden 1999.

Allmenningsretten har lang tradisjon i Norge og ble allerede i år 1276 forankret i lov.

ETN Grafisk har designet og trykket et svært brekt spekter av produkter til NJFF sentralt og deres mange lokale foreninger. Bøker, magasiner, brosjyrer, hefter, informasjonsskriv, flyveblader, diplomer, plakater, roll-ups, bannere, skilt, annonser, postkort, kursbevis og diplomer, klistremerker, blokker, skjemaer, samt refleksvester, villsvinsjablong og andre skyteskiver, brent CDer, laget elektroniske skjemaer og diverse materiell til sosiale medier og internettkampanjer.

Vi har hatt berøring med praktisk talt hele forbundets virksomhet gjennom 20 år.

Spesifikasjoner