ReferanserGreenstat

Bedrifter som skaper det grønne skiftet

Greenstat er et energikonsern som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning. Med spesielt fokus på hydrogen, solenergi og industrivind har Greenstat 8 datterselskaper som sammen jobber for å gjennomføre et grønt skifte.

ETN Grafisk har bistått Greenstat med å kommunisere hva selskapet gjør og hvilket utviklingspotensiale som bor i bedriften. 

Logo - Greenstat
Visittkort for Greenstat

Selskaper som ekspanderer

Vi har samarbeidet med Greenstat siden starten i 2015. Det begynte med design av selskapets identitet, i tillegg til å design, utvikling og drift av deres første nettsted. Siden da har Greenstat vokst seg langt større, utviklet flere avdelinger og flyttet til større kontorer. Samarbeidet mellom Greenstat og ETN Grafisk økte tilsvarende i omfang.

I 2019 hadde Greenstat endres seg så mye at det var på tide å gjennomgå selskapsfamiliens visuelle identitet. Vi leverte en redesignet profilmanual og en ny pakke maler som tok høyde for de siste årenes vekst og utvidelse. Det er avgjørende for oss at kunden finner det lett og behagelig å forvalte selskapenes visuelle identitet slik at de framstår konsistent i markedet.

Grønne nettsteder

I starten av 2020 redesignet vi hele nettstedet til Greenstat. Tiden var moden for å lage et nytt nettsted som reflekterte bedriftens utvikling.

Klima- og miljøfotavtrykk er naturlig nok viktig for Greenstat. Vi har tilrettelagt nettstedet for lavt CO2-utslipp og holder oppdragsgiver oppdatert om eventuelle endringer.

Forsiden til Greenstat nettsted

Samhandling i hverdagen

ETN Grafisk har hatt et tett samarbeid med Greenstats markedsavdeling. Vi bistod med rådgiving og en rekke grafiske oppdrag som rapporter, illustrasjoner, annonser, visittkort, julekort, invitasjoner og lignende. 

Nylig flyttet Greenstat til større lokaler. I den forbindelse designet og produserte vi vindusfolie og annen interiørdekor.

Eksempler diverse trykksaker, brevark mm

Profilert t-skjorte. Grønn med Greenstats logo

Spesifikasjoner

Oppdragsgiver
Produkt og tjeneste
Leveransestikkord
Interaksjonsdesign
Oppdragsperiode
2015-2022