Et miljøperspektiv på 100 år, hver dag

Klimanøytral

Vi i ETN Grafisk arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensing fra egen virksomhet. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre økte klimaproblemer for kommende generasjoner. Fra 2019 er vår virksomhet klimanøytral.  

Fotografi av et lite bartre på skogbunnen.
Foto: Matthew Smith/Unsplash

Miljøansvar

ETN Grafisk er et av få trykkerier i Norge som er sertifisert med Forest Stewardship Council (FSC), i tillegg til ISO 14001 og Svanemerket. Vi er også medlem av returordningen Grønt Punkt. 

Kvalitetssikring

ETN Grafisk er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001. Vi har en rekke rutiner som sørger for kvalitetssikring i alle ledd av vår verdikjede og alle våre rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon av en tredjepart. 


Vi har en moderne, oppgradert maskinpark og et skreddersydd software som hindrer svikt og styrker kommunikasjon. Alle våre rådgivere har relevant kompetanse og lang erfaring fra grafisk bransje.

Foto: Dag Jenssen

Hvis du vil vite mer

Spør gjerne Atle om hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar og sikrer kvalitet i alle ledd.

headshot of Atle Nordaunet

Atle Nordaunet

Grafisk sjef

917 36 392

atle.nordaunet@etn.no