norske-postkort-bok-norgesforlaget
norske-postkort-bok-norgesforlaget
norske-postkort-bok-detalj-forsats
norske-postkort-bok-detalj-oppslag
norske-postkort-bok-detalj-oppslag
norske-postkort-bok-detalj-oppslag
norske-postkort-bok-detalj-oppslag

Norske postkort i over 100 år

Gjennom mange år har forfatter Nutta Haraldsen samlet inn materiale til boken Norske postkort. Boken er et oppslagsverk – kunstnere er sortert alfabetisk, beskrives med små biografier og deres signaturer samt forlagene de var tilknyttet. Boken, på hele 400 sider, stilte store krav til funksjonalitet og fleksibilitet både i materialvalg og layout.

«Eit nytt biografisk verk, som namngir og skildrar liv og veksemd til norske postkortillustratørar, er eit stort og viktig supplement til kunsthistoria og har stor nytteverdi for alle som er interesserte i populærkultur og kunstsosiologi, anten dei er amatørar eller fagfolk.»

– Einar Økland

Tittel
Norske postkort
Kunde
Norgesforlaget
Design
ETN Grafisk
Teknikk
Offset
Kategori
Bok
Papir
Amber Graphic 120g
Format
240x270mm
År
2018